• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2023

„Diaspora Invest“

 

 

U prostorijama Općine Maglaj, 31.05.2023. godine, održan je radni sastanak predstavnika Općine Maglaj i predstavnika projekta „Diaspora Invest“ na kome je prezentirana aktuelna situacija u Općini Maglaj, u kontekstu saradnje i uključivanja dijaspore u razvojne tokove i konkretne investicije, te razmatrani prioriteti za realizaciju i dinamika planiranih projektnih aktivnosti.

USAID projekat „Diaspora Invest“ ima za cilj osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.

Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. USAID i Općina Maglaj će pružiti  podršku direktnim ulaganjima dijaspore, kao i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama.

Općina Maglaj šalje jasnu poruku o spremnosti da budu atraktivna destinacija za ulaganja dijaspore, te potvrđuju svoju opredijeljenost otvorenoj i transparentnoj podršci privredi i novim investicijama.