• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.05.2023

Produžen rok za prijavu na Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2023.godinu

Usljed loših vremenskih uslova u proteklom periodu i kašnjenja vegetacije te poziva građana da se produži rok za prijavu na takmičenje za izbor najljepše uređenog dvorišta i balkona, obavještavamo sve zainteresovane građane da se produžava rok za prijavu na

Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2023.godinu

Zainteresovani građani obrazac prijave mogu preuzeti na pisarnici Općine Maglaj ili na internet stranici Općine Maglaj a uredno popunjen i potpisan obrazac mogu predati na pisarnicu Općine Maglaj ili podatke poslati na e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba, zajedno sa fotografijama u prilogu.
U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava (uređeno dvorište ili balkon), ime i prezime učesnika takmičenja, adresa i broj telefona.
Slike prijavljenih dvorišta i balkona bit će postavljene i na facebook stranici Općine Maglaj radi glasanja, jer će se takođe birati i najljepše dvorište i balkon na osnovu prikupljenih glasova.
S tim u vezi, učesnici takmičenja uz prijavu trebaju poslati i fotografije dvorišta ili balkona, maksimalno pet fotografija, koje prijavljuju na takmičenje, na već ranije pomenuti e-mail.
Javni poziv je otvoren do 26.05.2023. godine, nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu.
O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obaviješteni.
Nakon izvršenog obilaska, na facebook stranicu Općine Maglaj postavit će se fotografije svih prijavljenih dvorišta i balkona radi glasanja.
Rok za glasanje je 09.06.2023. godine.
Za najbolje ocijenjene učesnike takmičenja obezbijeđene su novčane nagrade.
Prednost u ocjenjivanju će imati učesnici koji su se ove godine po prvi put prijavili na takmičenje kao i učesnici koji u prethodnim takmičenjima nisu bili nagrađivani iako Komisija zadržava pravo da može nagraditi i učesnike takmičenja koji su se i proteklih godina prijavljivali i koji su do sada bili nagrađivani.