• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.09.2013

Svečani završetak edukativne kampanje u sklopu projekta DO-MA čisto

U utorak 24.09.2013. godine u Osnovnoj školi „Novi Šeher“ (Općina Maglaj), održala se svečana ceremonija povodom završetka edukativne kampanje EKOLAV (www.ekolav.ba) u sklopu projekta Inostrane razvojne saradnje Republike Češke „Razvoj otpadne privrede u općinama Doboj i Maglaj“ koji implementira kompanija GEOtest, a.s. Brno u saradnji s Lokalnom akcionom grupom regije Doboj i firmom GEOTEST d.o.o. Sarajevo. U sklopu ovog međuentitetskog projekta sudjeluju Grad Doboj i 13 općina, sedam iz Republike Srpske i šest iz Federacije Bosne i Hercegovine.

Edukativna kampanja se realizovala u osnovnim školama iz Općine Maglaj. Glavni dio kampanje se odnosio na takmičenje učenika u sakupljanju PET ambalaže i papira. Učenici Osnovne škole „Novi Šeher“ su prikupili najveće količine PET ambalaže (880 kg) i papira (1.620 kg) i zahvaljujući tome, ambasador Republike Češke, Tomáš Szunyog, uručio je predstavnicima škole novčanu nagradu u iznosu od 574,20 KM zajedno sa pobjedničkim peharom i diplomama za učenike koji su se aktivno uključili u kampanju EKOLAV.Svečanoj ceremoniji prisustvovali su Tomáš Szunyog, ambasador Republike Češke, Mehmed Mustabašić, načelnik Općine Maglaj, Maja Mišić, izvršna direktorica Lokalne akcione grupe regije Doboj, direktori osnovnih škola iz Općine Maglaj, Olga Zdrálková, konzulica ambasade Republike Češke, Anesa Terza Vuković, koordinator razvojne saradnje Republike Češke i Damir Kasum, direktor kompanije GEOTEST d.o.o. Sarajevo.