• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.09.2013

Javna rasprava

Dana 30.09.2013. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 10,00 sati održat će se Javna rasprava o Nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koju provodi Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko – dobojskog kantona.
Cilj javne rasprave o Nacrtu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći je donošenje što kvalitetnijih zakonskih rješenja za organizovanje i način funkcionisanja besplatne pravne pomoći u Zeničko-dobojskom kantonu koja obuhvata položaj, ulogu, organizaciju, uslove, ovlasti, način i vrste besplatne pravne pomoći.
POZIVAMO predstavnike zainteresovanih fizičkih i pravnih subjekata, nevladine organizacije, advokate, predstavnike općinskih sudova, općinske službe za javnu upravu, Centar za socijalni rad, Poreznu upravu, Općinsko pravobranilaštvo, advokate, notare, zastupnike u zakonodavnoj vlasti, predstavnike izvršne vlasti, te medije da se uključe u javnu raspravu i iznesu svoje sugestije i prijedoge na Nacrt ovog Zakona.
Tekst Nacrta Zakona možete naći na web stranici Zeničko –dobojskog kantona www.zdk.ba i ovdje Download