• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.02.2023

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje 

 

JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini

 

 • *Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
 • *Obrazac ZP za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
 • *Obrazac ZOSI za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2023. – dodjela novčanog stimulansa – NE OTVARATI“

 

 • *Javni poziv ostaje otvoren 50 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 13.04.2023. godine.
 • *Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda, fond.ba.
 • *Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • *Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objavit će Listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove za dodijelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućnosti prigovora na objavljenu listu.
 • *Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate javnog poziva bit će preciziran prilikom objave rezultata na internet stranici Fonda.
 • *Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.
 • *Konsultacije i eventualna pojašnjenja Javnog poziva mogu se obaviti na telefon: 033/717-740