• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.01.2023

Održana 23. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Dvadeset treća redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj održana je 31.01.2023. godine. Vijećnici su razmatrali dvadeset jednu tačku, jer je Dnevni red dopunjen prijedlozima rješenja o popuni Komisije za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Maglaj. Dvije tačke dnevnog reda su skinute i bit će razmatrane na nekoj od narednih sjednica.

Usvojen je Operativni budžetski/proračunski kalendar za izradu i donošenje Budžeta/Proračuna za 2024. godinu i Dokument okvirnog Budžeta/Proračuna za 2024. – 2026. godinu, te Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj koji je upućen u javnu raspravu.

Nadalje, vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Općinskog vijeća Maglaj za 2022. godinu i Program rada Općinskog vijeća Maglaj za 2023. godinu. Također, usvojena je Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima radnih tijela Općinskog vijeća Maglaj, Odluka o visini naknade za članove Općinske izborne komisije Maglaj za 2023. godinu, te Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine na području općine Maglaj za 2023. godinu koja iznosi 820 KM. 

Na dvadeset trećoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj, usvojen je i Nacrt Odluke o javnim priznanjima Maglaja koji je upućen u javnu raspravu.

Općinsko vijeće Maglaj dalo je saglasnost za konačno imenovanje direktora Doma kulture „Edhem Mulabdić“ Maglaj. U nastavku sjednice usvojena je Odluka o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom Smailović (Mujo) Alminu iz Čoba radi oblikovanja građevinske parcele, te je prihvaćeno Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Islam) Ruvejde iz Čoba i Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva u korist Smajlović (Ramo) Hamzalije iz Čoba.

Općinsko vijeće Maglaj zbog isteka mandata, imenovalo je nove članove Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina, Komisije za utvrđivanje tržišne vrijednosti na imovinu, naslijeđe i poklon i Drugostepene stručne komisije. Također, izvršena je popuna članova u Etičkoj komisiji časti, Komisiji za pitanje mladih i ravnopravnost polova i Komisiji za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

Nakon rasprave u kojoj su vijećnici istaknuli napredak u radu Policijske stanice Maglaj, Informacija o stanju javnog reda i mira na području općine Maglaj primljena je k znanju.

Na kraju sjednice, postavljena su vijećnička pitanja i pokrenute vijećničke inicijative.