• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  11.08.2022

OIK Maglaj: Poziv

 

Općinska izborna komisija Maglaj

 

P O Z I V A

SVA ZAINTERESOVANA LICA KOJA ŽELE DA BUDU ČLANOVI BIRAČKIH ODBORA

 

U skladu s Pravilnikom o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora, Općinska izborna komisija Maglaj poziva sva zainteresovana lica koja žela da budu članovi biračkih odbora da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove biračkog odbora, sa kojeg će se vršiti popunjavanje mjesta u biračkim odborima na pozicije koje ne popune politički subjekti.

Poziv se posebno odnosi na lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica zavoda za zapošljavanje, studente, lica koja su završila srednje obrazovanje u prethodnoj školskoj godini, ali i druge.

Uslovi koje moraju ispunjavati lica koja žele da se prijave su:

  1. da ima prebivalište na području općine Maglaj
  2. da ima završenu najmanje srednju školu, III, IV ili V stepen.

Lica koja žele da se prijave na rezervni spisak kvalifikovanih lica za članove biračkog odbora potrebno je da dostave u prostorije Općinske izborne komisije Maglaj popunjen SG-3 obrazac, svaki radni dan u terminu od 09:00h do 10:30h.

Prijava se može dostaviti i putem pošte na adresu:

Općinska izborna komisija Maglaj,

Adresa: Viteška br. 4, Maglaj

 sa naznakom : „Prijava za rezervni spisak“.

 

Angažovana lica imaju pravo na naknadu, koja zavisi od funkcije koju budu obavljali u biračkom odboru.

Obrazac se može preuzeti OVDJE.

 

 

 

                                                                       PREDSJEDNIK OIK MAGLAJ

                                                                                 Armin Bašić, mag.iur.