• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  03.08.2022

ODLUKA O ODREĐIVANJU I JAVNOM OBJAVLJIVANJU BIRAČKIH MJESTA I LOKACIJA BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OSNOVNE IZBORNE JEDINICE 042A MAGLAJ NA OPĆIM IZBORIMA U BIH 2022. GODINE

 

Općinska izborna komisija Maglaj, na osnovu člana 5.1 Izbornog zakona BiH („Sl. Glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 67/10, 18/13, 7/14, 31/16i 41/20), člana 5. i člana 8.Uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta (“Sl. glasnik BiH” br. 27/22) dana 02.08.2022. godine donijela je:

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU I JAVNOM OBJAVLJIVANJU BIRAČKIH MJESTA I LOKACIJA BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OSNOVNE IZBORNE JEDINICE 042A MAGLAJ NA OPĆIM IZBORIMA U BIH 2022. GODINE

 

 

R/B

BIRAČKO MJESTO

( ŠIFRA, NAZIV-LOKACIJA)

GLASAJU BIRAČI NASELJENIH MJESTA I ULICA

1.

042A001-MAGLAJ 1-OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

ULICE: MLADIH, SREBRENIČKIH ŽRTAVA RATA, ANTUNA HANGINA, ZENIČKE, ULICE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ULICE KULINA BANA I ŠESTE ULICE

2.

042A002A-MAGLAJ 2- OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

ULICE: A. MAHMUTAGIĆA, SARAJEVSKE ULICE, ULICE

 1. MARTA I BRIJESTOVA

3.

042A003-MAGLAJ 3 -MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ

ULICA ALEJE LJILJANA – ADRESE:

1.      BB

2.      1-100

3.      1S

4.      70SP

5.      70S

 

4.

042A004-MAGLAJ 4 -PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

ULICA ILIJASA SMAJLAGIĆA, OBALSKA, PIONIRSKA, IVANA PAVLA II, TITOVE ULICE I BOSANSKE ULICE.

5.

042A005-MAGLAJ 5 – STARI GRAD MAGLAJ – DOM KULTURE EDHEM MULABDIĆ MAGLAJ

ULICA 17. NOVEMBAR 92., ČILA, HORINA MAHALA, IBRIŠIMA OBRALIĆA, JANDROŠAC, ŠEHIDSKA, MORUŠA, SOKAK1, SOKAK2, STRMI SOKAK, TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA, TVRĐAVSKA, VOLJEVAČKA, ZAGRAĐE, ZOVLJE, OROSOPOVAČKA, PUT BRANILACA, ČARŠIJSKA, PETANESTA, OSAMNAESTA ULICA, MUSTAJBEGA UZEIRBEGOVIĆA

6.

042A006- ULIŠNJAK- PODRUČNA ŠKOLA

GORNJEG ULIŠANJAKA, STRAIŠTA, DONJEG ULIŠNJAKA I BRDARA

7.

042A007- BOČINJA-PODRUČNA ŠKOLA BOČINJA

BAKOTIĆ, BOČINJA DONJA I GORNJA, GOGIĆA, KEREŠA, NIKIĆA, PAVLOVIĆA, PEJIĆA, SELIŠTA, ŽIVICE, BAŠČE, VISA, BRDA, DOLINE, GAJA, PARAVAC, RAVNI, LAZIĆA, JOĐEVACA, MIJATOVIĆA, NOVAKOVIĆA, PEJIĆA, RUDINA, BARA, KRSNOG POLJA, I LUGA

 

8.

042A008-BIJELA PLOČA- PODRUČNA ŠKOLA JABLANICA

BIJELE PLOČE, JABLANIČKE ULICE, PARNICE, ULICE FIKRETA DEDIĆA

 

 

9.

042A009-JABLANICA-PODRUČNA ŠKOLA JABLANICA

BRUSNICE, JABLANICE, PALEŽI, SEKULIĆA, SIMIĆA, BLAGOJEVIĆA, GORNJE BUKOVICE, GORNJEG I DONJEG RAKOVCA, JABLANIČKOG JELOVCA, ILIĆA, KNEŽEVIĆA, KRUŠIKA, KUSELJA, PANIĆA, RAJNOVOG BRDADONJE BUKOVICE, LJALJEVCA, PAPRATNJAKA, RADOJČIĆA, SJENOKOSA, ZAVITALJA, BEGIĆA, PULJKOVCA, RADILOVE RAVNI, BREZIKA, BOŽIĆA, BOROVE GLAVE, RAVNE GORE, JAKOVIĆA, OSTOJIĆA, PALUČKA, PLIPOVA, SELIŠTA,KAMENICE, PAPRATNJAKA I RESNICE

10.

042A010A- LIJEŠNICA-PODRUČNA ŠKOLA LIJEŠNICA

LIJEŠNICE SA PREZIMENIMA OD “A” DO “J”

11.

042A010B- LIJEŠNICA-PODRUČNA ŠKOLA LIJEŠNICA

LIJEŠNICE SA PREZIMENIMA OD “K” DO “Ž”

12.

042A011- MISURIĆI 1- PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

MISURIĆA

13.

042A012- MISURIĆI 2- PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

ULICA BUNARSKA, MISURIĆKA, TEŠANJSKA, ŽELJEZNIČKA, OŠAVA I POLJICA

14.

042A013A- MOŠEVAC-PODRUČNA ŠKOLA MOŠEVAC

MOŠEVCA SA PREZIMENIMA OD “A” DO “J”

15.

042A013B- MOŠEVAC-PODRUČNA ŠKOLA MOŠEVAC

MOŠEVCA SA PREZIMENIMA OD “K” DO “Ž”

16.

042A014- RAVNA- PODRUČNA ŠKOLA RAVNA

RAVNE

17.

042A015- NOVI ŠEHER 2- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER

OMALDINSKE, PIRANSKE, SPORTSKE, STAROŠEHERSKE, TRGA BRATSTVA, UL. VLADIMIRA NAZORA, ZANATLIJSKE, TRŽNIČKE, BOSANSKE, CRNOVRŠKE, DUBSKE, H. BRKIĆA, 1. PROLETERSKE, DONJE MAHALE, KOVAČA, KRIVE I MATINSKOG PUTA.

18.

042A016- NOVI ŠEHER 1- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER ( STARI OBJEKAT )

NOVOG ŠEHERA

19.

042A017- MLADOŠEVICA- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER ( STARI OBJEKAT )

MLADOŠEVICE

20.

042A018- ČOBE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

ČOBA

21.

042A019- DOMISLICA- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER

DOMISLICE, BREZOVIH DANA I LUGA

22.

042A020- BRADIĆI- PODRUČNA ŠKOLA FOJNICA- BRADIĆI

BRADIĆA DONJIH, BRADIĆA GORNJIH, KRUŠIKA, ZALUČJA I MIŠIĆA

23.

042A021- TUJNICA- PODRUČNA ŠKOLA TUJNICA

TUJNICE

24.

042A022 OMERDINO POLJE- PODRUČNA ŠKOLA ULIŠNJAK

ULICA ASIMA LOŠIĆA I RADNIČKA ULICA

25.

042A023- MAGLAJ 6- OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

ULICA VITEŠKA I SULEJMANA OMEROVIĆA CARA

26.

042A024A- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

KOPICA SA PREZIMENOM OD “A” DO “J”

27.

042A024B- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

KOPICA SA PREZIMENOM OD “K” DO “Ž”

28.

042A025A- KOSOVA- PODRUČNA ŠKOLA KOSOVA

KOSOVE SA PREZIMENOM OD “A” DO “M”

29.

042A025B- KOSOVA- PODRUČNA ŠKOLA KOSOVA

SA PREZIMENOM OD “N” DO “Ž”

30.

042A026- STRUPINA- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER

RADOJČIĆA, STRUPINE I GALOVCA

31.

042A027- ORUČE- PODRUČNA ŠKOLA RAVNA

ORUČE

32.

042A0028-MAGLAJ 3B -MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ

ULICA ALEJE LJILJANA – ADRESE:

1.      1T

2.      2T

3.      3T

4.      10M

5.      11M

6.      12M

7.      8M

8.      9M

9.      3A

10.  1L

11.  10S

12.  10SL

13.  12S

14.  14T

15.  2L

16.  2M

17.  2S

18.  2TT

19.  23B

20.  29M

21.  3L

22.  3SP

23.  31A

24.  39A

25.  4S

26.  40S

27.  5S

28.  50S

29.  6S

30.  81S

31.  84S

33.

042A501 I 042ANNN- PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

( 042A004)

BIRAČKO MJESTO ZA GLASANJE U ODSUSTVU I ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA

 

34.

MOBILNI TIM

BIRAČI KOJI SU ZBOG NEPOKRETNOSTI VEZANI ZA SVOJE DOMOVE PREMA PODACIMA DOBIJENIM OD NADLEŽNIH ORGANA