• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.07.2013

Obavijest za poljoprivredne proizvođače

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače da je Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji za 2013. godinu. Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj:56/13, a isti možete pronaći i na službenim stranicama Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva www.fmpvs.gov.ba.
Pravilnikom za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivrednoj proizvodnji propisuju se opće i posebne odredbe koje moraju ispuniti fizičke i pravne osobe/lica za ostvarenje prava na novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji. U spomenutom Pravilniku se uređuje postupak za ostvarenje poticaja, propisuje potrebna dokumentacija i obrasci, način isplate, obveze koje korisnik mora ispuniti prije ili nakon ostvarenja potpore.
Posebna napomena za proizvođače sirovog kravljeg mlijeka koji predaju mlijeko registriranom otkupljivaču, a koji proizvedu najmanje 500 litara mlijeka mjesečno, da podnesu prijavu početka proizvodnje na obrascu P-1 Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede najdalje do 02.08.2013. godine (petak), kako bi mogli ostvariti federalni poticaj.
Sve detaljnije informacije možete dobiti u Službi za privredu, financije/finansije i razvoj poduzetništva, Općine Maglaj, kancelarija br.23.