• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.07.2022

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa predviđenih pet tačaka. Na sjednici je većinom glasova usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022.godinu. Rebalansom je Budžet Općine Maglaj za 2022.godinu uvećan za 443.538 KM.

Usvojen je Nacrt Odluke o usvajanju Nacrta djelimične izmjene Regulacionog plana „Liješnica“ – Plan poslovno radne zone Liješnica (po zahtjevu Hajrudina Ahmetlića), Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Centar Maglaj – sjeverni dio (po zahtjevu Ragiba Bajrića), kao i Odluka o pristupanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova (po zahtjevu Elvira Mešića), te Odluka o pristupanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova (po zahtjevu Eldina Mešića).