• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  29.07.2022

Oglas o mogućnost i podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

 

Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona ( u daljem tekstu: Općina Maglaj), kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u Općini Maglaj i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u Općini Maglaj o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbronjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja u svrhu:

1.Izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;

2.Kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2021. i 2022. godini;

3.Prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim procentom invalidnosti 70 % V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva procijeniti po pojedinačnim zahtjevima;

4.Sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

 

Prijave, odnosno podnošenje zahtjeva na propisanom obrascu može se izvršiti u roku od 18 dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstvima informisanja, dakle od 28.jula do 15. augusta 2022.godine, kada je posljednji dan za podnošenje zahtjeva.

 

U prilogu možete preuzeti:

1. Oglas

2. Zahtjev

3. Izjava 1

4. Izjava 2