• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.07.2022

Konačna lista studenata kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK za 2021/2022.

Obavještavaju se redovni studenti sa područja općine Maglaj, koji su se prijavili na Konkurs za dodjelu stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za 2021/2022. akademsku godinu, da je Konačna lista studenata kojima je dodijeljena stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK istaknuta na oglasnoj ploči i web stranici Općine Maglaj.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju, a koji nisu dostavili broj tekućeg računa dužni su odmah, a najkasnije u roku od tri dana dostaviti isti u kancelariju broj 11. općine Maglaj, kako bi se mogla izvršiti isplata stipendija.

Konačnu listu možete preuzeti ovdje.