• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.07.2022

Jačanje uloge MZ u BiH: Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice

Na osnovu potpisanog Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini i Općine Maglaj u vezi s realizacije aktivnosti u provedbi projekta druga faza „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“, koji traje od 2020-2024. godine Općina Maglaj objavljuje:

DIREKTNI POZIV ZA PROJEKTNE PARTNERSKE MJESNE ZAJEDNICE

za podnošenje prijedloga projekata u partnerskim mjesnim zajednicama kao jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi UNDP u Bosni i Hercegovini, a financira Vlada Švicarske i Švedska u suradnji s Općinom Maglaj.
Cilj projekta, čija druga faza traje od 2020-2024. god., jeste unapređenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice (MZ) koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava u čijem fokusu su ljudi i demokratske promjene na lokalnom nivou.
Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta u 5 partnerskih mjesnih zajednica i to:
1. MZ Misurići
2. MZ Bijela Ploča
3. MZ Liješnica
4. MZ Moševac
5. MZ Jablanica

Projekti koji se mogu aplicirati su isključivo prioritetni projekti identifikovani putem organizovanih foruma građana i građanki u svakoj od 5 partnerskih MZ.
U skladu sa tim, direktni poziv ima za cilj poticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u definisanje njihovih potreba koje se transformišu u projekte za unapređenje lokalnih zajednica.

Direktni poziv za projektne partnerske mjesne zajednice traje od 18. jula do 15. augusta 2022. godine.
Maksimalna vrijednost projekata može iznositi 30 800 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općine Maglaj u skladu s postotkom sufinanciranja). Vrijednost projekta može biti i veća ukoliko MZ imaju osigurana sredstva iz drugih izvora.
Minimalna vrijednost projekta je 26.000 KM bez PDV-a (uključujući sredstva UNDP MZ projekta i Općine Maglaj, a u skladu s postotkom sufinanciranja).
Općina Maglaj i „MZ projekat“ će dodijeliti finansijska sredstva za one projekte koji su u skladu sa zadanim kriterijima i uklapaju se u raspoloživa sredstva namijenjena za svaku partnersku MZ.
Kompletnu dokumentaciju predstavnici mjesnih zajednica mogu preuzeti u prilozima prateći Kriterije i Smjernice za dodjelu sredstava:

Kriteriji za realizaciju inicijativa mjesnih zajednica
Prilog 1 - OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
Prilog 2 - Pregled budzeta_proracuna
Prilog 3 - Matrica logickog okvira
Prilog 4 - Plan aktivnosti
Prilog 5 - Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:
Ispunjeni set dokumenata za projekt sa svom zahtijevanom dokumentacijom se dostavlja u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ druga faza,
tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 07:30 do 16:00 sati, na adresu: Općina Maglaj, Viteška br. 4, 74 250 Maglaj.
Rok za predaju projekata 15.08.2022. godine do 12:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti dostavljene lično na navedenu adresu prije isteka službenog roka.
Dodatne informacije mogu se pronaći u smjernicama za podnositelje prijava koje, kao i ostale tražene dokumente, donosimo u sklopu poziva.
Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Direktni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 032/465-830 i 032/465-823.