• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  15.06.2022

Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti: Obavijest

 

Obavještavamo zainteresirana lica da je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavilo obrasce zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za demobilizirane borce i supruge umrlih demobiliziranih branilaca preko 57 godina starosti.

Obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, može se preuzeti u Šalter sali Općine Maglaj- šalter boračke zaštite.