• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.06.2022

J A V N I   P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju aronije i borovnice na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/21), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Načelnik općine  o b j a v lj u j eNa osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine općine Maglaj“ broj:8/07, 3/08 i 6/08), člana 37. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 12/21), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2022. godinu (,,Službene novine Općine Maglaj“, broj: 5/22), Načelnik općine  o b j a v lj u j e


J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju aronije  i borovnice na području općine Maglaj

 


PREDMET POZIVA


Predmet poziva je podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju      aronije i borovnice na području općine Maglaj u 2022.godini. 

- Poticajna sredstva su opredjeljena za poljoprivredne proizvođače koji imaju zasnovanu proizvodnju aronije i borovnice na površini od 1 dunuma i više.

- Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022. godine.-  Podrška za navedenu proizvodnju iznosi 100,00 KM/dunumu zasađenih površina (visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, ovisno o broju zaprimljenih i odobrenih zahtjeva). 

- Visina poticaja može biti i manja po jedinici mjere, zavisno od zaprimljenih i odobrenih zahtjeva.


PRAVO PRIJAVE NA JAVNI POZIV OSTVARUJU:


Poljoprivrednici koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, i koji su izvršili upis u Registar poljoprivrednih gazdinstva i Registar klijenata i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.


Individualni poljoprivredni proizvođači koji su izvršili upis u Registar  poljoprivrednih gazdinstava/gospodarstava i Registar klijenata  na svom ili zakupljenom zemljištu od fizičkih lica i vrše primarnu poljoprivrednu proizvodnju u skladu sa Javnim pozivom.  

   

VRSTE  POTICAJA

Proizvodnja aronije i borovnice

KRITERIJI

Zasnovana proizvodnja na površini od 1 dunum više na jednoj parceli na području općine Maglaj, na vlastitom ili zakupljenom zemljištu.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

*Zahtjev;

*Lista korištenja iz RPG-a i RK:

*Rješenje o registraciji djelatnosti kao obrta ili sudskog rješenja za d.o.o. ;

*Dokaz o vlasništvu nad parcelom ili ugovor o zakupu/korištenju zemljišta na kome je zasnovana proizvodnja, ukoliko se isti dokaz ne nalazi već u dosijeu RPG-a i RK-a;

*Potvrda o aktivnom tekućem računu;

 

PROVEDBA POSTUPKAPROVEDBA POSTUPKA


Kompletirani zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnositelji zahtjeva dostavljaju putem protokola općine Maglaj. Ispunjenost kriterija utvrdit će Komisija imenovana od strane Načelnika općine, sačiniti prijedlog korisnika i isti dostaviti Načelniku općine koji donosi odluku o isplati poticaja.U slučajevima gdje Komisija zapisnikom utvrdi da podnositelj zahtjeva nije ispunio jedan ili više kriterija zahtjev se odbija, a ponovno podnošenje zahtjeva za istu proizvodnju neće biti razmatrano.Ukoliko se identificiraju podnositelji zahtjeva koji podnose zahtjev sa neistinitim podacima, isti će biti isključeni iz programa poticaja. 

Rok za podnošenje zahtjeva je trideset dana a najkasnije do 08.07.2022. godine, a zahtjevi koji budu podneseni nakon isteka navedenog roka neće se uzimati u razmatranje.


Isplata odobrenih sredstava poticaja, po ovom javnom pozivu, će biti isplaćena po završetku obračuna po svim javnim pozivima za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji a najkasnije do 31.12.2022. godine.