• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.05.2022

Obuka „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“ za uposlenike Općine Maglaj

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, 17. i 20. maja 2022.godine na zahtjev Općine Maglaj, organizuje dvodnevnu inhouse obuku na temu „Primjena Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH“.

Svrha obuke je jačanje kompetencije učesnika obuke u praktičnoj primjeni Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH tokom procesa izrade implementacionih dokumenata. Ciljna grupa obuke su rukovodioci službi i zaposlenici Općine Maglaj, koji rade na poslovima planiranja i izvještavanja.

U organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, obuku provodi mr.sc. Erna Kusturica.