• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  17.05.2022

Održana 15. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 15.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj koja je prema dnevnom redu imala petnaest tačaka. Dodatno je uvrštena Odluka o pokretanju procedure za dodjelu javnih priznanja Maglaja za 2022.godinu.

Usvojen je Periodični finansijski izvještaj Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2022.godine, Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve od 01.01.-31.03.2022.godine, Program poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2022.godinu, te Program utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2022.godinu.

U nastavku rada, donesena je Odluka o pokretanju procedure za dodjelu javnih priznanja Maglaja za 2022.godinu, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“ (po zahtjevu Bašić Esada), Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Misurići“ (po zahtjevu Čolaković Nedima), Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu MEGATAS doo Maglaj), Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu Bajrić Ragiba), Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Kosova“ (po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa), Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Liješnica“, Odluka o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele označene sa „20a“ po IRP „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu „Alu Wood“ doo), Odluka o prodaji neposrednom pogodbom zemljišta radi oblikovanja građevinske parcele označene sa „20b“ po IRP „Centar Maglaj-sjeverni dio“ (po zahtjevu „Alu Wood“ doo), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pečatu Općine Maglaj, kao i Odluka o imenovanju povjerenika MZ na području općine Maglaj.

Sa dnevnog reda skinuto je a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i b) Rješenje o imenovanju člana Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Na kraju su uslijedila vijećnička pitanja i inicijative.