• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  16.05.2022

Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2022.godinu

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička lica sa područja općine Maglaj da se prijave na takmičenje za izbor najljepše uređenog dvorišta i balkona u sljedećim kategorijama:

 

1.najljepše uređeno dvorište

2.najljepše uređen balkon

 

Zainteresovani građani mogu se prijaviti u kancelariji broj 15. u zgradi Općine Maglaj, kontakt telefon: 032/465-822 (Jasmina Alić) ili na e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba.

U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava (uređeno dvorište ili balkon), ime i prezime učesnika takmičenja, adresa i broj telefona.

Ove godine, po prvi put, slike prijavljenih dvorišta i balkona bit će postavljene i na fb stranici Općine Maglaj radi glasanja jer će se takođe birati i najljepše dvorište i balkon na osnovu prikupljenih glasova.

Učesnici takmičenja, iz tog razloga, uz prijavu trebaju poslati i fotografije dvorišta ili balkona, maksimalno 5 komada, koje prijavljuju na takmičenje, na već ranije pomenuti e-mail.

Javni poziv je otvoren do 27.05.2022. godine, nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu i na fb stranicu Općine Maglaj postaviti fotografije svih prijavljenih dvorišta i balkona radi glasanja a rok za glasanje je 10.06.2022. godine.

O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obaviješteni.

Komisija će nakon završetka Javnog poziva, završenog obilaska na terenu i provjere autentičnosti fotografija poslanih na e-mail izvršiti bodovanje po kategorijama, prebrojati glasove na fb stranici Općine Maglaj i utvrditi listu najbolje ocijenjenih prijava. 

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona za 2022. godinu donosi Načelnik općine na prijedlog Komisije za obilazak i bodovanje prijavljenih na takmičenje.

Za najbolje ocijenjene učesnike takmičenja obezbijeđene su novčane nagrade.

Prednost u ocjenjivanju će imati učesnici koji su se ove godine po prvi put prijavili na takmičenje kao i učesnici koji u prethodnim takmičenjima nisu bili nagrađivani iako Komisija zadržava pravo da može nagraditi i učesnike takmičenja koji se već godinama prijavljuju i koji su dosad bili nagrađivani.

Cilj ovog takmičenja je očuvanje tradicije uređenja dvorišta i balkona na području naše općine, te podizanje svijesti građana o značaju uređenja životnog prostora i očuvanja životne sredine.

 

Ovim putem Načelnik općine se unaprijed zahvaljuje svim učesnicima takmičenja na trudu i zalaganju koje ulažu da uljepšaju svoju i našu okolinu i stvore nam ljepše i zdravije uslove za život.