• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  04.07.2013

Upozorenje i preporuke za građane

GRAĐANI


Usljed nepažnje, nehata ili neznanja čovjek je posredno ili neposredno najčešći izazivač požara. Isto tako čovjek vrlo često usljed neznanja ili panike ne postupa dovoljno brzo i pravilno kad požar izbije, da bi ga blagovremeno lokaliziralo i ugasilo.

U Bosni i Hercegovini se godišnje evidentira više od 2600 požara sa nekoliko milijardi KM neposredne materijalne štete. Godišnje se u požaru uništi oko 2,5% društvenog proizvoda Bosne i Hercegovine. Ne samo da požar uništava materijalna dobra, nego odnosi i ljudske živote, pa vam preporučujemo nekoliko savjeta kako da otklonite uzročnike požara, odnosno kako da spriječite nastajanje požara:

• Ne upotrebljavajte otvorenu vatru (paljenje šibica, zavarivanje, lemljenje, pušenje) i ne vršite radove pri kojima dolazi do iskrenja na mjestima gdje postoji opasnost od požara,

• Redovno kontrolirajte ispravnost električnih i plinskih instalacija i uređaja,

• Održavajte u ispravnom stanju uređaje za zagrijavanje i dimovode,

• Uklonite zapaljive materije sa tavana, prolaza i izlaza,

• Osigurajte korištenje požarnih prolaza i prilaza za slučaj požara,

• Redovno kontrolirajte protivpožarna sredstva za gašenje požara, što ćete najbolje postići ako osigurate (nabavite) protivpožarni aparat u svom stanu, kući ili putničkom automobilu,

• U slučaju pojave grmljavinskog nevremena odvojiti od napona (isključite) sve električne aparate i uređaje.

Sprovođenjem ovih mjera smanjujemo mogućnost nastajanja požara, a kada požar i nastane umanjujemo i posljedice koje požar izazove.