• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  06.04.2022

Preliminarna lista stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

 

Objavljena je Preliminarna lista stipendija za akademsku 2021/2022.godinu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Download

Sve eventualne prigovore ( obrazložene i utemeljene na dokazima) na listu, kandidati mogu podnijeti Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti Općine Maglaj u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste.