• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.04.2022

Nastavljeni pregovori o izgradnji sistema centralnog grijanja u Maglaju

 

U okviru saradnje Općine Maglaj i Ambasade Češke u Bosni i Hercegovini, odnosno potpisanog Memoranduma Općine Maglaj i Češke razvojne agencije o realizaciji projekta pripreme projektno-tehničke dokumentacije izgradnje sistema centralnog grijanja u Maglaju, održan je radni sastanak na kojem su pored predstavnika Općine Maglaj, prisustvovali predstavnici Češke razvojne agencije, Daniel Heller i Jakob Raček, te predstavnica Ambasade Češke Republike u BiH, Ines Terza.

Sasatanak i ponovni obilazak potencijalnih lokacija imao je za cilj analizu i istraživanje modaliteta za dalju optimizaciju i iznalaženje rješenja za ekonomski prihvatljivu investiciju i troškova isporuke energije.

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić istakao je da cjelokupna investicija iznosi oko 29 miliona KM.

„U dosadašnjem dijelu završenih aktivnosti došli smo do određenog iznosa koštanja kompletne investicije, koja je negdje sa PDV-om oko 29 miliona KM. To je zaista veliki iznos. Razmatramo mogućnosti kako optimizirati i cijenu koštanja toplotne energije, te kako doći do mogućnosti da krenemo eventualno u realizaciju. Dakle, da li kroz više manjih postrojenja ili kroz određene faze. Zbog toga je danas upriličena ova posjeta i analiza. Ukoliko realizujemo projekat, to je izuzetno značajno naročito kada je u pitanju gradska jezgra, posebno kada gledamo sa ekološke strane“, kazao je načelnik Mahmutagić.

Daniel Heler iz Češke razvojne agencije kazao je kako su razmatrane mogućnosti o nastavku projekta.

„Tu smo da pokrenemo poslije dugo vremena projekat centralnog grijanja u Maglaju. Danas smo razmatrali koje su mogućnosti da nastavimo sa projektom koji je sa vremenom i sa poskupljenjem tehnologije porastao na nivo koji je prešao mogućnosti Maglaja i Češke razvojne agencije. Tako da smo razmatrali o različitim alternativama grijanja i različitim mjestima u gradu i složili se da ćemo nastaviti sa projektom u smislu izrada daljih studija kako bismo obezbjedili grijanje građanima Maglaja“, istakao je Heler.

Očekuje se da će predstavnici i angažovani kompetentni stručnjaci Češke razvojne agencije u narednom periodu predložiti nova rješenja i pripremiti studiju izvodljivosti za preporučeni koncept etapne izgradnje sistema centralnog grijanja Maglaja, za koji bi se u narednim koracima pripremila  projektno-tehnička dokumentacija kao preduslov za realizaciju projekta.