• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.06.2013

Konferencija-Konkurentnost BiH i izazovi - podrška EU razvoju MSP u BiH

Delegacija Evropske unije u BiH, 25. juna 2013. u Sarajevu organizovala Konferenciju "Konkurentnost BiH i izazovi-podrška EU razvoju MSP u BiH"
Svrha konferencije je upoznavanje sa opredjeljenjem EU u vezi sa osiguravanjem podrške i ulaganjima u ekonomski razvoj u BiH kroz projekte EU-QMS BiH i EUSESBI.
Prezentirana su postignuća i studije slučaja iz BiH, Hrvatske i Srbije.
Ispred Općine Maglaj,konferenciji je prisustvovao Općinski Načelnik sa saradnicima.