• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.02.2022

Potpisan sporazum o implementaciji projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022”

 

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić i direktor organizacije HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Almin Adžović, potpisali su sporazum o implementaciji projekta “Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti regije zapadnog Balkana 2021-2022”, kojim je predviđena podrška za 15 korisnika granta za pokretanje ili daljnji razvoj malog biznisa i 10 korisnika granta za stručno osposobljavanje na području Općine Maglaj.

Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt o stabilnosti za Jugoistočnu Evropu kao glavni donator, a implementira ga Help u periodu od 01.02.2021 do 31.12.2022, te je do ovog datuma i potrebno okončati aktivnosti i ispuniti sve ciljeve projekta.