• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.06.2013

Ceteor - Upravljanje otpadom

Općinski načelnik Mehmed Mustabašić, 13–14. juni 2013.god. na poziv Centra za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj – CETEOR Sarajevo, prisustvovao seminaru »Upravljanje ambalažnim, električnim i elektronskim otpadom<<. Cilj seminara je bio upoznavanje sa pravilima upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže i sa pravilima postupanja i drugim uslovima sakupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a u skladu sa prioritetima i osnovnim načelima Zakona o upravljanju otpadom.