• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.02.2022

Ministarstvo za boračka pitanja: Obavijest o upućivanju zahtjeva

 

Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona uputilo je gradskim općinskim službama braniteljsko-invalidske zaštite Obavijest o upućivanju zahtjeva koje prenosimo u cjelosti:

 

"Obzirom da je Skupština ZDK dana 29.12.2021.godine usvojila Proračun Zeničko-dobojskog kantona za 2022.godinu, te je u međuvremenu na sjednici Vlade usvojen i Program utroška sredstava na razdjelu Ministarstva za boračka pitanja za 2022.godinu, obavještavamo vas da Ministarstvu možete upućivati zahtjeve vezane za dodjelu pomoći pripadnicima braniteljske populacije za koje se ne raspisuju javni pozivi, odnosno zahjtevi za sljedeće vrste pomoći:

  • - Naknade troškova podizanja nišana/nadgrobnih spomenika pripadnicima braniteljske populacije;
  • - Sufinanciranje nabave ortopedskih i drugih pomagala;
  • - Sufinanciranje sudjelovanja u natjecanjima invalidskog sporta;
  • - Sufinanciranje troškova priključaka na infrastrukturalne mreže;
  • - Naknade troškova dženaze/sahrane pripadnika braniteljske populacije;
  • - Naknade troškova liječenja i nabavu lijekova;
  • - Jednokratna novčana pomoć dobitnicima ratnih priznanja za vrijeme nezaposlenosti;
  • - Sufinanciranje izgradnje, sanacije ili rekonstrukcije spomen obilježja;"