• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.06.2013

OSCE - radionica

Općina Maglaj i Misija OSCE-a u BiH Terenski ured Zenica, 18.juna održali su sastanak/prezentaciju na temu:
“Rad Općinskih službi i njihova saradnja sa mjesnim zajednicama i organizacijama civilnog društva u pružanju usluga”.
Bila je ovo prilika da se detaljnije upozna sa lokalnim razvojnim dokumentima i aktivnostima Općinskih službi u cilju njihove implementacije. Poseban osvrt je dat na “Strategiju razvoja općine Maglaj”. Prezentacije su obuhvatile i teme o Općinskom budžetu i procesom njegovog usvajanja i izvršenja, te Općinska saradnja sa mjesnim zajednicama. Prezentacije su u potpunosti pripremljene od strane Općine Maglaj.