• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  27.12.2021

Konačna lista korisnika – obrti i ostale samostalne djelatnosti

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 296. sjednici dana 23. 12. 2021. godine utvrdila konačnu listu korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u  u cilju ublažavanja posljedica pandemije, koja je dostupna putem linka fmrpo.gov.ba

Cilj dodjele ove financijske pomoći je opstanak obrta i ostalih samostalnih djelatnosti, očuvanje radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti  u svrhu ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19.

Ukupan iznos dodijeljene financijske pomoći je *59.999.335,49 KM* i osiguran je Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Pravo na dodjelu financijske pomoći po ovoj Uredbi ostvarili su svi obrti i ostale samostalne djelatnosti, koje uredno izmiruju svoje obaveze i koje su očuvale radna mjesta, a na osnovu službenih evidencija Porezne uprave Federacije BiH, kao i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Ovakav vid dodjele pomoći elektronskim putem, bez dostavljanja dokumentacije, a na osnovu službenih evidencija, proveden je po prvi put u Federaciji BiH uspješno, što je svojevrsna novina i značajno olakšanje svim korisnicima.

Pravo na financijsku pomoć je ostvarilo ukupno *24.776* subjekata malog gospodarstva i podržano je ukupno *44.056 *radnih mjesta u Federaciji BiH.

Ključ za raspodjelu sredstava je posječan broj radnika u periodu od 12 mjeseci, a maksimalan iznos pomoći po jednom subjektu je 30.000 KM. Isplata sredstava će biti obavljena u siječnju 2022. godine.

Financijska pomoć namjenjena je za refundaciju već isplaćenog dijela bruto plata za uposlenike odnosno dijela doprinosa koji se obračunavaju na propisanu osnovicu za obračun doprinosa za vlasnike.