• Viteška ulica br. 4
 • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.09.2021

JAVNI POZIV za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „STARTER“ 2021.

 

Predmet Javnog poziva je odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „Program utroška sredstava poticaj u samozapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. godinu“, koji implementira Općina Maglaj.

Projekat ima za cilj promovisati poduzetnički duh i poboljšati vještine mladih i nezaposlenih osoba, kako bi se generisale nove poslovne ideje, pružila podrška razvoju novih preduzeća i otvaranju novih radnih mjesta.

Program odabira kandidata za pokretanje start-up biznisa, obuhvata takmičenje u sticanju potrebnih znanja i vještina iz poduzetništva, pisanje vlastitih poslovnih planova i mogućnosti učestvovanja u takmičenju za najbolje poslovne ideje.

Općina Maglaj kao glavni finansijer Projekta u Budžetu Općine Maglaj za 2021. godinu na ovoj poziciji predvidila je 30.000,00 KM za sufinansiranje zapošljavanja mladih poduzetnika.

Start-up trening uključuje sljedeće:

 • -Trenere - poslovni savjetnici Odjeljenje za lokalni razvoj, biznis i poduzetništvo (ili certificirana Agencija).
 • -Mjesto održavanja treninga - Sala Općinskog vijeća Maglaj.
 • -Jednodnevni ili dvodnevni trening (zavisno od broja prijavljenih kandidata).
 • -Maksimalno 20 učesnika na treningu.

Ko može učestvovati na start-up treningu:

 • -Potencijalni mladi poduzetnici.
 • -Da se isti nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj (prednost imaju kandidati sa dužim vremenom provedenim na evidenciji nezaposlenih).
 • -Da imaju prijavljeno prebivalište na području općine Maglaj.
 • -Minimalni nivo obrazovanja – srednja stručna sprema (minimalno III SSS).
 • -Kandidati koji posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa.
 • -U Programu ne mogu učestvovati osobe koje su po “Javnom pozivu za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta - STARTER“ iz 2018., 2019. i 2020. godine koristili ova poticajna sredstva za pokretanje djelatnosti i u čijoj realizaciji je učestvovala Općina Maglaj, kao ni osobe koje su odjavile djelatnost/društvo u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci prije objave Javnog poziva za učešće u ovom programu.

Prijave za učešće u Start-up programu podrške obuhvataju:

 • -Obrazac prijave (preuzima se u zgradi Općine ili OVDJE )
 • -Kopiju lične karte i CIPS potvrdu
 • -Potvrdu Biroa rada Maglaj da se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba
 • -Kopiju diplome – minimalno srednja stručna sprema III stepen

dostavljati u zatvorenim kovertama s naznakom: Prijava na Javni poziv za odabir kandidata za pokretanje start-up biznisa u okviru Projekta „STARTER“ 2021.

 

Adresa: Općina Maglaj, Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva

             Kancelarija br. 40.,  ul. Viteška br.4. Maglaj

 

Rok za podnošenje prijava za učešće na Start-up projektu je 06.10.2021. godine (srijeda) do 16,00 sati.

 

Datum i mjesto održavanja treninga:

 • -Sala Općinskog vijeća Maglaj 7.10.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati.

 

Obrazac prijave i detaljnije informacije o Javnom pozivu se mogu dobiti u općinskoj Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva i na web stranici Općine Maglaj www.maglaj.ba.