• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  18.08.2021

Obavještenje o provođenju istraživanja "“Izrada studije stambenog sektora općine Maglaj”

 

Obavještavamo javnost o provođenju istraživanja na području općine Maglaj “Izrada studije stambenog sektora općine Maglaj.”

U periodu od 20.08.2021.godine do 20.09.2021. godine, Centar za razvoj i podršku (CRP) Tuzla provodi istraživanje u svrhu izrade studije energetske efikasnosti općine Maglaj. Terensko istraživanje uključuje stručni pregled građevinskih i mašinskih karakteristika individualnih i kolektivnih stambenih objekata. Pored toga, istraživanje obuhvata ispitivanje osnovnih socio-ekonomskih karakteristika domaćinstava koja stanuju u pomenutim objektima.

Ovo istraživanje se provodi u skladu sa kodeksom o anonimnosti identiteta ispitanika i potpunoj tajnosti pojedinačno prikupljenih podataka. Pojedinačni odgovori i rezultati stručnog pregleda nigdje se neće prikazivati kao individualni podaci, već će se isključivo koristiti kao dio zbirnih podataka na osnovu odgovora i rezultata stručnog pregleda svih ispitanika.

Istraživanje domaćinstava na terenu obavljaju saradnici CRP-a ovlašteni od strane Općine Maglaj.