• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.07.2021

INTERNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/05), člana 31. i 32. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-1-34-12050/19 od 29.07.2019. godine, te Odluke komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnim mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama u kojima se plaće i druge naknade u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-1-30-7122-2/21 od 07.07.2021. godine, eskretar Vlade Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika u Stručnoj službi Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Cijeli tekst Internog oglasa možete preuzeti ovdje