• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  01.07.2021

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj - član Upravnog odbora JU “Narodna apoteka Maglaj”

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj:12/03,34/03 i 65/13), člana 64. stav 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/10 i 75/13), člana 18. Statuta Općine Maglaj- prečišćen tekst (“Službene novine Općine Maglaj, broj:8/07, 3/08 i 6/08), a u vezi sa članom 9. Odluke o postupcima, standardima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj:2/17), postupajući po Zahtjevu Ministarstva zdravstva Zeničko- dobojskog kantona, broj:11-30-6828-1/21 od 01.06.2021.godine, Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj dana 17.06.2021. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA

za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj -  član Upravnog odbora JU “Narodna apoteka Maglaj”, predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva

 

 

I

Poništava se dio Javnog Oglasa  za imenovanje/nominovanje kandidata na upražnjene pozicije u reguliranim organima Općine Maglaj, broj:02-04-7-744/21 od 28.04.2021.godine, objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH”, dnevnom listu “Dnevni avaz”, web stranici Općine Maglaj, Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj, dana 04.05.2021.godine, koji se odnosi na

- član Upravnog odbora JU “Narodna apoteka Maglaj”, predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva.

 

II

Proceduru imenovanja člana Upravnog odbora JU „Narodna apoteka“ Maglaj“ iz reda predstavnika Kantonalnog ministarstva zdravstva, koji se poništava ovom Odlukom provest će Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i bit će objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenim novinama Općine Maglaj”, dnevnom listu “Dnevni avaz”, web stranici Općine Maglaj, Oglasnoj ploči Općine Maglaj i RTV Maglaj.Download