• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.05.2013

Javna rasprava

Dana 27. 05. 2013. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 10,00 sati održat će se javna rasprava na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Zeničko –dobojskog kantona.

Cilj javne rasprave je da se o propisanim rješenjima u tekstu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama upoznaju predstavnici sudova, političkih stranaka, udruženja građana i svih zainteresovanih subjekata u općinama Zeničko – dobojskog kantona. Osim toga očekuje se da javna rasprava doprinese poboljšanju teksta Nacrta Zakona, koji će Vlada Zeničko – dobojskog kantona , kao predlagač Nacrta Zakona putem Ministarstva za pravosuđe i upravu kao obrađivača teksta dostaviti Skupštini Zeničko –dobojskog kantona na razmatranje i usvajanje.

Pozivamo sve zainteresovane da se odazovu javnoj raspravi iznesu svoje sugestije na Nacrt ovog Zakona.

Tekst Nacrta Zakona možete preuzeti ovdje >>> Download

i na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba a dostupan je i u Stručnoj službi Skupštine kantona i Ministarstvu za pravosuđe i upravu.