• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  23.06.2021

Općina Maglaj nastavlja sa ispunjavanjem uslova i procedura regionalnog BFC certifikata

 

U skladu sa BFC standardom, 10.05.2021. godine održana je nadzorna provjera BFC SEE certifikata za Općinu Maglaj kao zvaničnog nosioca certifikata od 20.06.2019. godine.
Pored evaluatora g-dina Gorana Dodiga i g-đe Ive Ćužić ispred Regionalne razvojne agencija za Hercegovinu REDAH, provjeri su prisustvovali načelnik općine Mirsad Mahmutagić, te članovi općinskog Projektnog tima koji su učestvovali u procesu uspostave i ispunjavanja kriterija zahtjevanih BFC certifikatom.


Nadzornom posjetom je izvršena provjera tri, prethodno najslabije ocijenjena kriterija, jednog eliminacionog kriterija te preporuka iz verifikacionog izvještaja.
Zaključak Izvještaja nadzorne provjere je jasno potvrdio da je Općina Maglaj u potpunosti ispunila zahtjeve propisane BFC standardom te u značajnoj mjeri unaprijedila aktivnosti i stepen ispunjenosti kriterija.


Sam proces certificiranja je doprinio poboljšanju rada unutar općinskog organa uprave, stvorio preduslove za saradnju sa privrednicima i stvaranje partnerskog odnosa s obje strane, te ostavio prostor za dalja unapređenja.


Općina Maglaj je i nakon sticanja BFC certifikata, nastavila sa radom na održavanju nivoa i unaprjeđenju ispunjenosti kriterija, s obzirom da BFC certifikat upravo podrazumijeva kontinuirano poboljšanje odnosa gradske administracije prema privrednicima i zainteresovanim investitorima, kao i stvaranje svih potrebnih pretpostavki za nove investicije i ulaganje u lokalnu zajednicu. a što nije moguće ostvariti bez kontinuiranog i predanog rada svih učesnika procesa.