• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2021

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije

 

Obavještavamo pravna i fizička lica općine Maglaj, da je Općinsko vijeće Maglaj na sjednici održanoj  18.05.2021. godine donijelo Zaključak broj: 02-04-1-884-7/21 kojim se usvaja Nacrt Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije i kojim je pokrenut postupak javnog uvida i javne rasprave na Nacrt Odluke.

Pozivaju se svi zainteresovani da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije dostave u pisanoj formi na Pisarnicu za Službu za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove ili u kancelariju broj 42., najkasnije do 10.06.2021. godine.

Javna rasprava na Nacrt gore navedene Odluke bit će održana 14.06.2021. godine (ponedjeljak ), sa početkom u 11,00 sati u sali Općinskog vijeća ( JU Dom kulture "Edhem Mulabdić").

Nacrt Odluke o naknadi troškova izdavanja urbanističke i građevinske dokumentacije  možete preuzeti OVDJE.

Svi zainteresovani Nacrt Odluke mogu izuzeti u Službi za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Maglaj kancelarija broj 42. ili na Info šalteru Općine Maglaj.