• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  31.05.2021

Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2021.godinu

 

Javni poziv za učešće u takmičenju

„Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“

na području općine Maglaj za 2021.godinu

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani općine Maglaj da se prijave na takmičenje za izbor najljepše uređenog dvorišta i balkona u sljedećim kategorijama:

 

1.najljepše uređeno dvorište,

2.najljepše uređen balkon.

 

Zainteresovani građani mogu se prijaviti u kancelariji broj 21. u zgradi Općine Maglaj, na telefon broj: 032-465-822 (kontakt:Jasmina Alić) ili na e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba.

U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava (uređeno dvorište ili balkon), ime i prezime takmičara, adresa i broj telefona.

Javni poziv je otvoren do 04.06.2021. godine, nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu.

O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obaviješteni.

Učesnici takmičenja takođe uz prijavu mogu slati i fotografije dvorišta ili balkona koji prijavljuju na takmičenje, na već ranije pomenuti e-mail.

Komisija će nakon obilaska izvršiti bodovanje po već ranije utvrđenim kriterijima a to su:

- održavanje, njegovanje i urednost dvorišta-balkona,

- cvjetni aranžman dvorišta-balkona,

- korištenje prirodnih materijala pri izradi kreativnih detalja,

- ukupan estetski dojam.

 

Prednost u ocjenjivanju će imati učesnici koji prvi put učestvuju u takmičenju.

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona za 2021. godinu donosi Načelnik općine na prijedlog Komisije za obilazak i bodovanje prijavljenih na takmičenje.

Za najbolje ocijenjene učesnike takmičenja obezbijeđene su novčane nagrade.

Cilj ovog takmičenja je očuvanje tradicije uređenja dvorišta i balkona na području naše općine, te podizanje svijesti građana o značaju uređenja i očuvanja životne sredine.