• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.04.2021

Javne rasprava o Nacrtu Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. godinu

 

Općinsko vijeće Maglaj Zaključkom broj: 02-04-1-690-11/21 od 21.04.2021. godine na svojoj 4. redovnoj sjednici prihvatilo je Nacrt Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2021. godinu, i istim Nacrt Programa uputilo u javnu raspravu, organizator javne rasprave je Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva. Cilj javne rasprave o Nacrtu Programa utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. godinu je da se doprinese njegovom poboljšanju, kako bi Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva kao njegov predlagač, dostavila Općinskom vijeću Maglaj odgovarajući Prijedlog Programa.

Na Javnu raspravu pozivaju se potencijalni mladi poduzetnici, koji se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj, posjeduju želju za pokretanjem samostalnog biznisa i smatraju da mogu pomoći u procesu davanja primjedbi i prijedloga na Nacrt Programa  utroška sredstava – poticaj u zapošljavanju  mladih poduzetnika za 2021. godinu.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim Nacrtom Programa, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije ovog dokumenta.

Javna rasprava održat će se dana 20.05.2021. godine (četvrtak) u 11,00 sati u kino sali JU Dom kulture ''Edhem Mulabdić'' Maglaj.

Ovim putem upozoravamo sve učesnike Javne rasprave na obavezu nošenja zaštitne maske i poštivanje socijalne distance tokom održavanja javne rasprave.

Nacrt Programa je objavljen na web stranici Općine www.maglaj.ba i dostupan je u Općini Maglaj kancelarija broj 40.

Nacrt možete preuzeti OVDJE.