• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2021

Održana 4.redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Održana je 4. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera i preporuka koje su na snazi.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2021. godinu, dok je Periodični finansijski izvještaj Općine Maglaj za period 01.01.-31.12.2020.godine primljen k znanju.

Usvojena je Odluka o imenovanju povjerenika MZ-a na općini Maglaj, Odluka o visini i načinu isplate naknada općinskim vijećnicima, predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg i naknada članovima Komisija Općinskog vijeća, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu finansiranja parlamentarnih grupa političkih stranaka i samostalnih vijećnika u 2021.godini, te Odluka o visini naknade članovima Općinske izborne komisije.

U daljem radu sjednice, usvojen je Izvještaj o realizaciji implementacije „Strategije razvoja općine Maglaj 2012-2020. godina“ - revidirana 2018 - 2020. godina za 2020. godinu, Nacrt dokumenta „Strategija razvoja općine Maglaj za period 2021 - 2027. godina“, Nacrt Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji općine Maglaj za 2021. godinu, kao i Nacrt Programa utroška sredstava - poticaj u zapošljavanju mladih poduzetnika za 2021. godinu;

Također, usvojena je Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Omerdino Polje“ po zahtjevu Mulalić Naser, Zukić Majda i Ustalić Salim, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „ Centar Maglaj-južni dio“ po zahtjevu Džino Petrol doo Maglaj, Odluka o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana „Centar Maglaj – sjeverni dio“ po zahtjevu Džino doo Maglaj, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Stari Grad“ po zahtjevu Bašić Ramiz, Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Budimir Drago i „Budo Export“ doo Grabovica Žepče i Odluka o pristupanju djelimičnoj izmjeni Regulacionog plana „Novi Šeher“ Maglaj po zahtjevu Ćaić Mario.

Na 4. redovnoj sjednici usvojena je i Odluka o davanju na upravljanje KJD-u izgrađene vodovodne mreže Poljice, Nacrt Odluke o upravljanju Grobljem Borik, kao i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranom organu Općine Maglaj-Upravni odbor JU „Dječiji vrtić“ Maglaj.