• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  19.03.2021

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA PROJEKAT „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a“ ZA 2021.GODINU

 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆEG TRANSFERA ZA PROJEKAT „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP-a“ ZA 2021.GODINU

 

 

 

I   PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava tekućeg transfera za Projekat „Jačanje konkurentnosti MSP-a“ za 2021.godinu je prikupljanje prijava za odabir korisnika poticajnih grant sredstava za realizaciju njihovih projekata u cilju jačanje konkurentnosti MSP-a.

 

 

II   KATEGORIJE KORISNIKA SREDSTAVA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju subjekti male privrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH“ br. 35/09 i 42/11), koji imaju sjedište na području Federacije BiH, registrovani najkasnije do 31.12.2019. godine, koji su u sistemu PDV-a, imaju iskazano pozitivno poslovanje u 2019. godini, imaju najmanje 5 (pet) zaposlenih na neodređeno vrijeme, te koji neće smanjivati zaposlenost tokom realizacije projekta i koji će poštivati ekološke i socijalne standarde u skladu sa metodologijom Svjetske banke i domaćim zakonodavstvom koje reguliše oblast okolišnih i socijalnih pitanja i čija je osnovna djelatnost (ili djelatnost poslovnih jedinica ukoliko subjekt aplicira sa poslovnom jedinicom) iz „područja C – Prerađivačka industrija“ Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 – KD BiH 2010 („Službeni glasnik BiH", broj 47/10).

 

Više informacija na web stranici: fmrpo.gov.ba