• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  22.04.2013

Apel i upozorenje poljoprivrednicima i ostalom stanovništvu

1. Prilikom čišćenja korova i drugog rastinja sa njiva, vrši se spaljivanje, loženje otvorenih vatri bez preduzimanja posebnih mjera zaštite od požara.
Skreće se pažnja onima koji krčenjem pripremaju zemljište za proljetnu sjetvu, da krčevinu odlažu na prikladna mjesta, odnosno ako istu moraju spaljivati, onda je potrebno preduzeti sljedeće mjere zaštite od požara:

- materijal za spaljivanje uvijek odmaknuti što je moguće dalje od šume,
- otpadni materijal uvijek spaljivati u manjim količinama,
- materijal koji se spaljuje mora biti zaštićen vatrobranim pojasom (radi prijenosa i širenja vatre),
- prilikom spaljivanja materijala (otpada) mora biti prisutno najmanje 2-3 lica, sa odgovarajućom opremom za gašenje šumskih požara – grablje, lopata, trnokop i druge poljoprivredne alatke,
- spaljivanje vršiti uvijek u jutarnjim satima dok sunčeva toplina nije potpuno osušila korov, koji bi mogao prenijeti vatru na šumu,
- spaljivanje otpadnog materijala nikada ne vršiti po vjetrovitom vremenu,
- nakon spaljivanja otpada mjesto spaljivanja dobro pregledati, politi vodom ili zatrpati zemljom, za slučaj da je ostalo žari koju bi vjetar mogao prenijeti u šumu.

2. Dolaskom proljetnih toplih dana sve je više rekreativaca i drugih lica koja se kreću po šumama i koja vrlo često lože otvorene vatre u šumi. Zakon o zaštiti od požara je izričito zabranio loženje otvorenih vatri u šumama i u blizini njih.

Da ne bi došlo do neželjenih posljedica, prenošenja vatre na šumske komplekse, skreće se pažnja svim onim koji se kreću šumskim površinama, da ne lože vatru, jer će organi zaštite od požara u akcijama prevencije i nadzora šumskih površina, protiv lica koja se nađu da lože vatru, podnositi prijave nadležnim državnim institucijama i organima.

O značaju šuma ne treba puno govoriti, pa se nadama da će dobronamjerni građani, ljubitelji prirode i zdravlja, poduzeti sve akcije, kao i ovu koja ima za cilj zaštitu životnog okoliša i čovjekove životne i radne sredine.

Služba Civilne zaštite
Općine Maglaj