• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  08.01.2021

U 2020. godini sklopljeno 130 brakova

 

Prema podacima Matičnog ureda Općine Maglaj u 2020. godini sklopljeno je ukupno 130 brakova. U odnosu na 2019. godinu broj u matičnu knjigu vjenčanih smanjen je za 3 sklopljena braka.

U 2020.godini rođeno je 226 beba, a u 2019.godini 213. Od toga rođeno je 124 dječaka i 102 djevojčice. Tokom 2019.godine bilo je 287 upisa u matičnu knjigu umrlih, a 2020.godine 315.

Kada je u pitanju trend otpusta iz državljanstva BiH i Federacije BiH vidljivo je iz pokazatelja da je trend u povećanju. Dakle, 2019. godine 6 lica se odreklo državljanstva BiH, a 2020. godine bilo ih je ukupno 20.