• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.12.2020

Obavijest povodom Nove godine

 

Povodom predstojećeg praznika Nove godine,a u cilju poduzimanja mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), upozoravaju se građani općine Maglaj, na obavezu poštivanja aktuelne Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-7161/20 od 17.12.2020. godine, kojom se, tačkom XIII. Naredbe, zabranjuju organizovane proslave dočeka Nove godine 2021. godine,  kao između ostalog provođenje i naredbi:

 

  • *Obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 2 metra, kao i na otvorenom prostoru,
  • *Uz poštivanje naprijed navedene klauzule dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru - otvorenom do 30 ljudi kao i u zatvorenom – do 30 ljudi uz poštivanje distance,
  •  *Ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju F BiH u vremenu od 23,00 sata uvečer do 05,00 sata ujutro,
  • *Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u F BiH (higijensko – epidemioloških mjera) u skladu sa naprijed navedenim klauzulama,
  • *Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima u razdoblju od 23,00 sata uvečer do 05,00 sata ujutro.

 

Ovim putem vas upozoravamo na obavezu pridržavanja svih odredbi Naredbe, a kontrola provođenja  istih vršiće se od strane nadležnih inspekcijskih organa kao i nadležnih uprava policije.

U kontroliranju provođenja Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj: 01-33-7161/20 od 17.12.2020. godine, u skladu sa svojim ovlastima, biće poduzete mjere iz okvira svoje nadležnosti mjerodavnih organa, koja uključuje pokretanje prekršajnih i kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se utvrdi da ne nepoštuju naredbe u uvjetima pandemije COVID-19, za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu F BiH.

 

Budimo odgovorni - poštujte mjere kojima se štiti lično i kolektivno zdravlje stanovništva.

 

 

 

 

                                                                    Komunalno-sanitarno-vodoprivredni inspektor

                                                                        Merima Mahmutović, dipl. ing. tehnol.