• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  30.12.2020

Održana konstituirajuća i prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

 

Danas je održana konstituirajuća i prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj. (saziv 2020. - 2024.).

Nakon davanja svečane izjave, te imenovanja Komisije za izbor i imenovanje, vijećnice i vijećnici su danas izabrali Svjetlanu Zamboni za predsjedavajuću i Aidu Bašić za dopredsjedavajuću Općinskog vijeća.

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Svjetlana Zamboni u svom obraćanju zahvalila se na ukazanom povjerenju i istakla: „Ja se još jednom zahvaljujem vijećnicima što su jednoglasno podržali prijedlog za rukovodstvo Općinskog vijeća Maglaj. Mislim da će naše iskustvo itekako doprinijeti radu. Ja moram reći da je gospođa Bašić po struci pravnik i da se baš osjećam sigurna kada pored mene sjedi jedan iskusan pravnik, koji će zasigurno pomoći u radu. Posebno sam ponosna na činjenicu da u sazivu Općinskog vijeća 2020-2024. imamo samo dvije vijećnice i da su evo naše kolege vijećnici svojim rukama pokazali koliko vjeruju u ženu, da znaju koliko smo mi jake i da možemo rukovoditi radom ovog Općinskog vijeća.“

Dopredsjedavajuća Općinskog vijeća Aida Bašić kazala je da će se truditi da Vijeće radi u skladu sa zakonom, te da svi građani imaju svoja prava.

„Ja sam prvi put politički aktivna na području naše općine. Međutim, to će svakako biti jedno pozitivno iskustvo za mene. Trudit ću se da ovo Vijeće radi u skladu sa zakonom i zakonskim procedurama i u interesu svih građana. Ono što je najvažnije, da svi građani imaju svoja prava  i da ih mi ovdje provodimo i poštujemo“, kazala je Bašić.

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić čestitao je vijećnicama i vijećnicima izbor u Općinsko vijeće Maglaj, te istakao da je na raspolaganju svima za bilo kakvu pomoć.

„Svim vijećnicama i vijećnicima čestitam izbor u Općinsko vijeće u mandatu 2020-2024.godine. Vjerujem da ćemo imati uspješan rad. Ovo je jedno od Vijeća kada imamo najmanji broj vijećnica, ali barem smo toliko osjetljivi, da smo dvije vijećnice koje imamo izabrali u rukovodstvo Općinskog vijeća. Ja gospođi Svjetlani Zamboni i gospođi Aidi Bašić čestitam na ovom izboru. Vjerujem da ćete sa uspjehom voditi ovo Vijeće, te da će vam vijećnici pomoći u tome i ja vam želim svako dobro u budućem radu. Također ću reći da sam na raspolaganju svim vijećnicima koji žele raditi za dobrobit ovog grada, a i njegovih građana. Stojim vam na raspolaganju sve što treba, dakle ja kao načelnik općine i resorne Službe za bilo koju informaciju i pomoć“, naglasio je načelnik Mahmutagić.

Nakon konstituirajuće sjednice, održana je i prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj sa sedam tačaka dnevnog reda.  U toku sjednice usvojene su jednoglasno Odluka o privremenom finansiranju Općine Maglaj za period 01.01.-31.03.2021. godine, Odluka o komunalnim taksama općine Maglaj, Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu, Odluka o zamjeni nekretnina Hasanić (Mustafa) Nijaz, kao i Odluka o zamjeni nekretnina Đonlić (Avdo) Ismeta. Također, jednoglasno je usvojeno Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Smajlagić (Bekir) Nurudin iz Maglaja i Rješenje o utvrđivanju prava svojine u korist Bradarić (Mehmed) Abdulkadir iz Maglaja.