• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  26.11.2020

Počinje projekat “Obrti nude budućnost”

 

 

Dogovor o saradnji na projektu “Obrti nude budućnost” (HabiZu) između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke potpisan je u petak.

Projekat će sa njemačke strane implementirati Odsjek za međunarodne poslove Savezne agencije za rad SR Njemačke i Udruženje njemačkih obrta (ZDH), a sa bosanskohercegovačke strane Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i zavodi za zapošljavanje Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Ovaj projekat je izvanredna prilika za nezaposlene osobe da steknu savremena znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i stručnim standardima. Rezultati projekta će ujedno biti osnov za buduće slične inicijative, sa posebnim fokusom na prenos vještina i znanja u Bosnu i Hercegovinu. Ovakvi projekti strukovnog osposobljavanja, koji se odvijaju u saradnji sa njemačkim obrtničkim sektorom, mogu biti dragocjen doprinos u dokvalifikaciji bosanskohercegovačke radne snage, održavanju konkurentnosti bosanskih firmi i stvaranju prilike za zaposlenje u samoj Bosni i Hercegovini.

Ciljna grupa za učešće u projektu su sobe sa diplomom elektroničara, metalostrugara i instalatera za sanitarije, grijanje i klimatizaciju (prema njemačkom sistemu). Kandidati mogu biti nezaposlene osobe bez radnog iskustva ili osobe koje imaju radno iskustvo, ali nakon kojeg su nezaposleni određeni period.

Cilj projekta je povećanje kompetencija na tržištu rada za ukupno 120 kandidata kroz regrutaciju, dokvalifikaciju i integraciju kvalifikovanih radnika u njemačka obrtna zanimanja za vrijeme trogodišnjeg trajanja projekta.

Svi zainteresovani kandidati se mogu lično prijaviti na javni poziv koji će biti otvoren do 04.12.2020. godine, a učesnici projekta će biti odabrani putem online intervjui. Odabrani kandidati će od marta 2021. godine učiti njemački jezik u Bosni i Hercegovini, a nakon položenog testa će ići na dokvalifikaciju koje će za njih organizovati obrtničke komore u Koblenzu, Munchen i Potsdamu. Svim kandidatima će biti plaćeni troškovi smještaja, ishrane i zdravstvenog osiguranja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Njemačkoj.

Sve aktivnosti u projektu će finansirati Savezne agencije za rad SR Njemačke sa svojim partnerima.

Javni poziv za prijavu  je objavljen, a rok za prijavu je 04.12.2020. godine. U skladu sa epidemiološkom situacijom, sve aktivnosti u ovoj godini će biti realizovane putem online sistema: prijave za učešće, intervjui i drugo.