• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  13.11.2020

ZAKLJUČAK o ispravci greške u Odluci o određivanju i javnom objavljivanju lokacija biračkih mjesta na području osnovne izborne jedinice 042A Maglaj na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine broj:

 

 

Na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupkuFBiH (“Službene novineFBiH”, broj 2/98 i 48/99) Općinska izborna komisija Maglaj donijela je:

 

ZAKLJUČAK

o ispravci greške u Odluci o određivanju i javnom objavljivanju lokacija biračkih mjesta na području osnovne izborne jedinice 042A Maglaj na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine broj: 47/20 od 26.10.2020. godine

 

 

U tekstu Odluke o određivanju i javnom objavljivanju lokacija biračkih mjesta na području osnovne izborne jedinice 042A Maglaj na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine broj: 47/20 od 26.10.2020. godine ispravljaju se sljedeće greške u pisanju:

1.042A024A- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE - KOPICA SA PREZIMENOM OD “A” DO “J” se ispravlja, te ispravno stoji

042A024A- KOPICE- PRIVATNI PROSTOR MUSTAFIĆ DŽEMIL - KOPICA SA PREZIMENOM OD “A” DO “J”

 

2.042A024B- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE - KOPICA SA PREZIMENOM OD “K” DO “Ž”, se ispravlja, te ispravno stoji

042A024B- KOPICE- PRIVATNI PROSTOR BELMIN SMAJUKOVIĆ - KOPICA SA PREZIMENOM OD “K” DO “Ž”.

 

II      

Ovaj zaključak se prilaže uz izvornu odluku i čini njen sastavni dio.

 

Obrazloženje

Naknadnim uvidom u Odlukuo određivanju i javnom objavljivanju lokacija biračkih mjesta na području osnovne izborne jedinice 042A Maglaj na Lokalnim izborima u BiH 2020. godine broj: 47/20 od 26.10.2020. godine utvrđena je tehnička greška i to kako je navedeno u tački 1. Zaključka.

Imajući u obzir navedeno Općinska izborna komisija Maglaj je postupila u skladu sa članom 217. Zakona o upravnom postupku FBiH(“Službene novine FBiH”, broj 2/98 i 48/99).