• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  12.11.2020

Obavještenje: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje u 2020. godini

 

 

Na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u svrhu sufinansiranja troškova vantjelesne oplodnje u 2020. godini pristiglo je ukupno pet prijava. Komisija koju je imenovao načelnik općine izvršila je analizu zaprimljenih prijava i utvrdila da su sve blagovremene i potpune, odnosno da svi aplikanti ispunjavaju uslove iz Javnog poziva. Odobrena je dodjela jednokratne pomoći svim aplikantima.

Za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje iz Budžeta Općine Maglaj ukupno će biti izdvojeno 7000 KM, u skladu sa brojem prijava i visinom jednokratne pomoći utvrđenom Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje u 2020. godini, te s obzirom da su tri aplikanta aplicirala za sufinansiranje prvog pokušaja (po 1000 KM), jedan za sufinansiranje drugog pokušaja (2000 KM) i jedan za sufinansiranje trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje (2000 KM).

 

Zbog zaštite privatnosti imena aplikanata se neće javno objavljivati.