• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  05.11.2020

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio novu Naredbu

 

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva održao je sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu koja se počinje primjenjivati od danas, 05.11. te je dostavio kriznim štabovima/stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje. 

Novom Naredbom nalaže se poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera.

Također, u skladu s novom Naredbom Kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva dostavljaju se, radi obvezne primjene, Ažurirane preporuke za otpuštanje osoba iz izolacije-COVID-19 sačinjene od Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. 

Period boravka u izolaciji skraćuje se ukoliko je riječ o blažim i srednje teškim slučajevima, i ona iznosi 10 dana, unutar toga najmanje tri dana bez simptoma po principu 7+3. Za sve teže slučajeve ona ostaje ista, dakle minimalno 10 dana plus tri dana bez simptoma.

Kada je riječ o asimptomatskim slučajevima na njih se odnosi dužina trajanja samoizolacije na 10 dana od trenutka uzimanja uzorka. 

Opće mjere iz ranije Naredbe produžene su, između ostalog i obavezno nošenje zaštitne maske kako u zatvorenim javnim prostorima, tako i na otvorenim javnim prostorima. 

„Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u Naredbi.