• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.11.2020

ODLUKA O ODREĐIVANJU I JAVNOM OBJAVLJIVANJU LOKACIJA BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OSNOVNE IZBORNE JEDINICE 042A MAGLAJ NA LOKALNIM IZBORIMA U BIH 2020. GODINE

 

Općinska izborna komisija Maglaj, na osnovu člana 5.1 st.5 Izbornog zakona BiH ( „Sl. Glasnik BiH“ br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 67/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20)  dana 26.10.2020. godine donijela je:

 

ODLUKU

O ODREĐIVANJU I JAVNOM OBJAVLJIVANJU LOKACIJA BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OSNOVNE IZBORNE JEDINICE 042A MAGLAJ NA LOKALNIM IZBORIMA U BIH 2020. GODINE

 

R/B

BIRAČKO MJESTO

( ŠIFRA, NAZIV-LOKACIJA)

GLASAJU BIRAČI NASELJENIH MJESTA I ULICA

1.

042A001-MAGLAJ 1-OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

 ULICE: MLADIH, SREBRENIČKIH ŽRTAVA RATA, ANTUNA HANGINA, ZENIČKE, ULICE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ULICE KULINA BANA I ŠESTE ULICE

2.

042A002A-MAGLAJ 2- DOM KULTURE EDHEM MULABDIĆ MAGLAJ

 ULICE A. MAHMUTAGIĆA, SARAJEVSKE ULICE, ULICE

 1. MARTA I BRIJESTOVA

3.

042A003A-MAGLAJ 3 -MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ

 ULICA ALEJE LJILJANA SA PREZIMENIMA OD “A” DO “K”

4.

042A003B-MAGLAJ 3 -MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA MAGLAJ

 ULICA ALEJE LJILJANA SA PREZIMENIMA OD “L” DO “Ž”

5.

042A004-MAGLAJ 4 -PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

 ULICA ILIJASA SMAJLAGIĆA, OBALSKA, PIONIRSKA, IVANA PAVLA II, TITOVE ULICE I BOSANSKE ULICE.

6.

042A005-MAGLAJ 5 – STARI GRAD MAGLAJ – PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR MRKONJIĆ JASMINKA

 ULICA 17. NOVEMBAR 92., ČILA, HORINA MAHALA, IBRIŠIMA OBRALIĆA, JANDROŠAC, MORUŠA, SOKAK1, SOKAK2, STRMI SOKAK, TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA, TVRĐAVSKA, VOLJEVAČKA, ZAGRAĐE, ZOVLJE, OROSOPOVAČKA, PUT BRANILACA, ČARŠIJSKA, PETANESTA, OSAMNAESTA ULICA, MUSTAJBEGA UZEIRBEGOVIĆA

7.

042A006- ULIŠNJAK- PODRUČNA ŠKOLA

 GORNJEG ULIŠANJAKA, STRAIŠTA, DONJEG ULIŠNJAKA I BRDARA

8.

042A007- BOČINJA-PODRUČNA ŠKOLA BOČINJA

 BAKOTIĆ, BOČINJA DONJA I GORNJA, GOGIĆA, KEREŠA, NIKIĆA, PAVLOVIĆA, PEJIĆA, SELIŠTA, ŽIVICE, BAŠČE, VISA, BRDA, DOLINE, GAJA, PARAVAC, RAVNI, LAZIĆA, JOĐEVACA, MIJATOVIĆA, NOVAKOVIĆA, PEJIĆA, RUDINA, BARA, KRSNOG POLJA, I LUGA

 

9.

042A008-BIJELA PLOČA-PROSTORIJE MZ BIJELA PLOČA

 BIJELE PLOČE, JABLANIČKE ULICE, PARNICE, ULICE FIKRETA DEDIĆA

 

 

10.

042A009-JABLANICA-PODRUČNA ŠKOLA JABLANICA

 BRUSNICE, JABLANICE, PALEŽI, SEKULIĆA, SIMIĆA, BLAGOJEVIĆA, GORNJE BUKOVICE, GORNJEG I DONJEG RAKOVCA, JABLANIČKOG JELOVCA, ILIĆA, KNEŽEVIĆA, KRUŠIKA, KUSELJA, PANIĆA, RAJNOVOG BRDADONJE BUKOVICE, LJALJEVCA, PAPRATNJAKA, RADOJČIĆA, SJENOKOSA, ZAVITALJA, BEGIĆA, PULJKOVCA, RADILOVE RAVNI, BREZIKA, BOŽIĆA, BOROVE GLAVE, RAVNE GORE, JAKOVIĆA, OSTOJIĆA, PALUČKA, PLIPOVA, SELIŠTA,KAMENICE, PAPRATNJAKA I RESNICE

11.

042A010A- LIJEŠNICA-PODRUČNA ŠKOLA LIJEŠNICA

 LIJEŠNICE SA PREZIMENIMA OD “A” DO “J”

12.

042A010B- LIJEŠNICA-PODRUČNA ŠKOLA LIJEŠNICA

 LIJEŠNICE SA PREZIMENIMA OD “K” DO “Ž”

13.

042A011- MISURIĆI 1-DRUŠTVENI DOM MISURIĆI

 MISURIĆA

14.

042A012- MISURIĆI 2-DRUŠTVENI DOM MISURIĆI

 ULICA BUNARSKA, MISURIĆKA, TEŠANJSKA, ŽELJEZNIČKA, OŠAVA I POLJICA

15.

042A013A- MOŠEVAC-PODRUČNA ŠKOLA MOŠEVAC

 MOŠEVCA SA PREZIMENIMA OD “A” DO “J”

16.

042A013B- MOŠEVAC-PODRUČNA ŠKOLA MOŠEVAC

 MOŠEVCA SA PREZIMENIMA OD “K” DO “Ž”

17.

042A014- RAVNA- PODRUČNA ŠKOLA RAVNA

 RAVNE

18.

042A015- NOVI ŠEHER 2- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER

 OMALDINSKE, PIRANSKE, SPORTSKE, STAROŠEHERSKE, TRGA BRATSTVA, UL. VLADIMIRA NAZORA, ZANATLIJSKE, TRŽNIČKE, BOSANSKE, CRNOVRŠKE, DUBSKE, H. BRKIĆA, 1. PROLETERSKE, DONJE MAHALE, KOVAČA, KRIVE I MATINSKOG PUTA.

19.

042A016- NOVI ŠEHER 1- OSNOVNA ŠKOLA NOVI ŠEHER ( STARI OBJEKAT )

 NOVOG ŠEHERA

20.

042A017- MLADOŠEVICA- DRUŠTVENI DOM MLADOŠEVICA

 MLADOŠEVICE

21.

042A018- ČOBE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

 ČOBA

22.

042A019- DOMISLICA- DRUŠTVENI DOM DOMISLICA

 DOMISLICE, BREZOVIH DANA I LUGA

23.

042A020- BRADIĆI- PODRUČNA ŠKOLA FOJNICA- BRADIĆI

 BRADIĆA DONJIH, BRADIĆA GORNJIH, KRUŠIKA, ZALUČJA I MIŠIĆA

24.

042A021- TUJNICA- PODRUČNA ŠKOLA TUJNICA

 TUJNICE

25.

042A022 OMERIDNO POLJE- PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR TERZIMEHIĆ NIHADE

 ULICA ASIMA LOŠIĆA I RADNIČKA ULICA

26.

042A023- MAGLAJ 6- OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

 ULICA VITEŠKA I SULEJMANA OMEROVIĆA CARA

27.

042A024A- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

 KOPICA SA PREZIMENOM OD “A” DO “J”

28.

042A024B- KOPICE- PODRUČNA ŠKOLA ČOBE-KOPICE

 KOPICA SA PREZIMENOM OD “K” DO “Ž”

29.

042A025A- KOSOVA- PODRUČNA ŠKOLA KOSOVA

 KOSOVE SA PREZIMENOM OD “A” DO “M”

30.

042A025B- KOSOVA- PODRUČNA ŠKOLA KOSOVA

 SA PREZIMENOM OD “N” DO “Ž”

31.

042A026- STRUPINA- PRIVATNI POSLOVNI PROSTOR ILIJA EZGETA

 RADOJČIĆA, STRUPINE I GALOVCA

32.

042A026- ORUČE- PROSTORIJE MZ

 ORUČE

33.

042A501 I 042ANNN- PRVA OSNOVNA ŠKOLA MAGLAJ

( 042A004)

 BIRAČKO MJESTO ZA GLASANJE U OSUSTVU I ZA IZDAVANJE NEPOTVRĐENIH GLASAČKIH LISTIĆA

 

34.

MOBILNI TIM

 BIRAČI KOJI SU ZBOG NEPOKRETNOSTI VEZANI ZA SVOJE DOMOVE PREMA PODACIMA DOBIJENIM OD NADLEŽNIH ORGANA