• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  28.10.2020

Rang lista aplikanata Start Up 2020.

 

 

Rang lista aplikanata Start Up 2020:

 

R/B

Naziv podnositelja zahtjeva

Oblik registracije

Djelatnost

Sjedište

Broj bodova

1

Alija Šehić

DOO

Mašinska obrada metala

Liješnica

9,83

2

Aziz Pajvan

Obrt -bravarska radnja

Mašinska obrada metala

Novi Šeher

9,49

3

Medina Mašić

Specijalizirana trgovina

Salon namještaja

Poljice

9,00

4

Nedžad Arifagić

Obrt - saobraćaj

Javni prijevoz roba i tereta

Maglaj Grad

8,91

5

Alen Hasaković

Obrt –

vezani obrt

Elektro instalaterska radnja

Misurići

8,83

6

Merima Šahman

Trgovina

Specijalizirana trgovina

Bijela Ploča

8,58

7

Elvir Ćamić

Poljoprivreda - prerada

Prerada i pakovanje voća i povrća

Liješnica

8,49

8

Damir Bradarić

Ugostiteljstvo

Burger house

Maglaj Grad

8,49

9

Enes Čamić

Obrt - saobraćaj

Javni prijevoz roba i tereta

Liješnica

8,49

10

Amir Kusur

Obrt –

vezani obrt

Građevinski obrt

Domislica

8,41

11

Jasmin Hasagić

Obrt - saobraćaj

Taksiprijevoz putnika

Ravna

8,33

12

Alma Husukić

Obrt –

vezani obrt

Frizerski salon

Bijela Ploča

8,33

13

Merima Subašić

Obrt –

vezani obrt

Frizerski salon

Liješnica

8,16

14

Armina Tumbić

Ugostiteljstvo

Fast food

Maglaj Grad

7,66

 

Visina odobrenih sredstava po aplikantu iznosi 3.000,00KM.

Napomena: Sa aplikantima će se zaključiti pojedinačni ugovori kojim će se definisati prava i obaveze finansijera (Općine Maglaj) i korisnika sredstava (aplikanta).