• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  21.10.2020

Općinska izborna komisija: P L A N PROVOĐENJA OBUKE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova BO  ("Službeni glasnik BiH", br. 29/18) Općinska izborna komisija Maglaj, donosi

 

P L A N

PROVOĐENJA OBUKE PREDSJEDNIKA

I ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

 

I

1.Obuka predsjednika i članova BO provešće se u periodu od 24.10. do 25.10.2020. godine u sali Općinskog vijeća i Kino sali

Dodatna obuka za predsjednike BO će se provesti u dane 07.11.2020. godine u terminu od 10:00 do 11:00.

2.Obuku će provoditi predsjednik i članovi Općinske izborne komisije, prema utvrđenom rasporedu.

3.Raspored obuke po BO, danima i terminima, kao i raspored testiranja je u prilogu ovog Plana i čini njegov sastavni dio.

4.Političke stranke se obavezuju da po navedenom rasporedu, koristeći se odlukom o imenovanju biračkih odbora obavijeste članove i zamjenike koje su predložili o obaveznom prisustvu.

 

II

Ovaj plan se dostavlja Centralnoj Izbornoj komisiji BiH.