• Viteška ulica br. 4
  • Maglaj 74250 | BA

NOVOSTI

Press Općina Maglaj  /  02.10.2020

Općina Maglaj učesnik online konferencije "Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj BiH"

 

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u partnerstvu sa UNDP i IOM međunarodnom organizacijom u BiH,  a u okviru projekta  Dijaspora za razvoj (D4D), organizovala je jednodnevnu online konferenciju na temu  „Dijaspora je potencijal za ulaganje u razvoj BiH“ .

Svrha održavanja konferencije je osnaživanje kapaciteta zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave kao i razmjena dobrih praksi i iskustava vladinih, nevladinih i međunarodnih institucija po pitanju uključivanja dijaspore u lokalni razvoj, a što postaje ključni faktor za stvaranje promjena u našem društvu.

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka bio je domaćin konferencije, a među uvodničarima su bili savjetnica premijera Federacije Bosne i Hercegovine Aida Soko, zatim direktor Agencije za državnu službu Federacije BiH  Refik Begić, te zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Kemal Sarač.

U okviru programa konferencije načelnik općine Maglaj Mirsad Mahmutagić, načelnik općine Odžak Jakov Ivanković i načelnik grada Živinice Samir Kamenjaković prezentirali su iskustva i primjere dobre prakse u saradnji sa dijasporom.

U dijelu uključivanja žena liderki u razvoj društva govorila je Lejla Ramić Mesihović, a direktna iskustva dijaspore za razvoj BiH predstavila je Biljana Lozo na primjeru uvezivanje Danske i BiH u dijelu jačanja administrativnih kapaciteta.

Dijaspora za razvoj (D4D) je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH.